Project Coordinator

 

 

Partners

University of Lodz, Faculty of Philology,
Chair of Pragmatics - Poland

 

Narutowicza, 90-131 Lodz


Marcin Podogrocki - Project manager


mpodogrocki(at)uni.lodz.pl


Joanna Nijakowska - Content coordinator


jnijak(at)wp.pl


+48 42 635 47 52


+48 42 635 47 53


www.proedu.uni.lodz.pl


http://ia.uni.lodz.pl/pragmatics


A Lengyelország közepén található Lodzi Egyetem az egyik legnagyobb lengyel egyetem több, mint 40.000 hallgatóval és majdnem 4.000 alkalmazottal 12 karon és néhány interdiszciplináris egységben. A Pragmatika Tanszék (Angol Intézet, Nyelvtudomány Kar) olyan akadémai és didaktikai tevékenységek elkötelezettje, melyek a pragmatikát mint funkcionális, azaz kognitív, szociális és kulturális perspektívaként értelmezik a nyelvvel és a kommunikációval kapcsolatban. BA, MA és Ph.D szintű kurzusokat kínálnak a pragmatika különböző aspektusait illetően, a formális/filozofikustól a szociolingvisztikai, antropológiai és kultúra-orientáltig. Nemzetközi konferencia-sorozatokat szerveznek (pl.: NDLP - New Developments in Linguistic Pragmatics, LAFAL - Linguistic Approaches to Funniness, Amusement and Laughter, CCC - Cognition, Conduct and Communication), és más nemzetközi találkozók házigazdái.

Nemzetközi tudományos folyóiratok kiadói, úgy mint IRP - International Review of Pragmatics, LPP - Lodz Papers in Pragmatics, továbbá résztvesznek nemzetközi projektekben különbözö online oktatási anyagok minőségértékelését illetően és írásbeli készségfejlesztés témakörben. A Pragmatika Tanszék a nyelvtanítás és tanulás bármely aspektusával kapcsolatos kutatást támogat, beleértve a klinikai pragmatikát, pragmatikai nyelvzavarok vizsgálatát, diszlexiát és idegen nyelvtanulás kapcsolatának tanulmányozását. A tanszék ezenkívül tapasztalattal rendelkezik kezdő és már gyakorló tanárok képzése területén.

További információkért látogasson az alábbi honlapra: ia.uni.lodz.pl/pragmatics/TAK- Az Alternatív Oktatás Társasága-Lengyelország

 


Barbara Jaroszewicz


basiajar(at)yahoo.com


www.tak.opole.pl


A TAK egy nem állami fenntartású, non-profit szervezet, melynek fő tevékenysége három iskola működtetése (egy általános, kétféle középiskola- összesen körülbelül 300 tanulóval). A másodlagos tevékenységei körébe tartozik oktatási (hazai és nemzetközi) projektek megvalósítása a Foreign Language Teaching College-al, az Opole Egyetemmel és más oktatási intézményekkel együttműködve; oktatási anyagok publikálása, továbbá tanári workshop-ok szervezése, egyetemi és főiskolai tanárjelöltek és tanárok tanítási gyakorlatának mentorálása. A három TAK által fenntartott intézmény közoktatási feladatot lát el, idegen nyelv tanításra koncentrál és más közoktatási intézményekhez képest magasabb óraszámban kínál idegennyelv tanítást, ezáltal biztosítva annak lehetőséget, hogy még a legfiatalabbak is nemzetközi projektekben vegyenek részt.

Továbbá, mivel a Társaság hagyományos, közoktatási programot is biztosít vannak speciális nevelési szükségletű diákok is az iskolákban, köztük diszlexiások is. Ezért a TAK iskolákban tanító tanároknak már van némi gyakorlati tapasztalatuk ezen a területen. Mindhárom iskola alkalmaz speciális szakembereket, úgy mint oktatási tanácsadókat, logopédusokat, akik segítik a tanulókat a mindennapi felkészülésben. Ezenkívül a TAK iskolákban tanítási gyakorlatukat töltő leendő és már gyakorló tanároknak is lehetőségük nyílik megismerkedni azokat a készségekkel, melyek hasznosak lehetnek az ilyen tanulókkal való munka során.MTA Természettudományi Kutatóközpont
Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézet

 


Agnes Imrene Sarkadi, Eva Gyarmathy


sarkadiagi(at)gmail.com


www.mtapi.hu


Az MTA Természettudományi Kutatóközpont 2012. január 1-jén jött létre, amikor az MTA Szegedi Biológiai Központ Enzimológiai Intézetével és az MTA Műszaki Fizikai és Anyagtudományi Kutatóintézetével beolvadt az MTA Kémiai Kutatóközpontjába.
Az MTA Természettudományi Kutatóközpontjának Kognitív Idegtudományi és Pszichológiai Intézete a tudományos haladást elősegítő, közvetlenül vagy közvetve a hazai gyakorlatban is hasznosítható pszichológiai alapkutatásokat végez.
A vizsgálatok kiterjednek a társadalom-, összehasonlító kulturális-, kognitív-, és fejlődéspszichológia, valamint a pszichofiziológia területeire. Kutatásaink a tudományos kérdéseket komplex módon elemzik, kitekintve mind más társadalomtudományok, mind a természettudományok felé. Intézetünk kutatói korszerű pszichológiai kutatási módszerek meghonosításán és fejlesztésén is dolgoznak.

Az intézet kutatói közreműködnek a szakemberképzés és a tudományos utánpótlás nevelésének intézményes -graduális és posztgraduális- formáiban is.
Az intézmény az elmúlt tíz évben számos, EU által támogatott projektben vett részt, melyek a diszlexiára fókuszáltak (például Calldysc-Collaborative Additional Language Learning  Project for Dyslexic Students, iSheds- Dyslexia Support for  students in the Balkans and Central Europe, Embed ?  Embedding Dyslexia-Responsive Practices in Lifelong Learning). Ezen projektek segítettek jól munkakapcsolatot teremteni a nyelvtanárok képzése területén dolgozó szakemberekkel és a diszlexia iránt érdeklődő közoktatásban tanító tanárokkal.LU ? Lancasteri egyetem, Nyelvészeti és Angol Nyelvi Tanszék ? Egyesült Királyság

 


Judit Kormos


j.kormos(at)lancaster.ac.uk


www.ling.lancs.ac.uk


A Lancasteri Egyetem Nyelvészeti és Angol Nyelv Tanszéke a legnagyobb ilyen jellegű tanszék Angliában 27 teljes munkaidőben dolgozó oktatóval. A tanszék 1974-es megalakulása óta élen jár és a 2012-es egyetemi rangsorban is az élvonalban végzett. A tanszék nemzetközileg elismert vezető

központ empirikus alapú elméleti kutatások és alkalmazott kutatások területén számos témában, beleértve a diskurzus elemzést, nyelv és olvasás szociális kontextusban való tanulmányozását, a nyelvészet-elméletet, a leíró nyelvészetet és a nyelvtanítást, tanulás és értékelést.MU- Masaryk Egyetem, Oktatástudományi Kar, Angol Nyelv és Irodalom Tanszék, Csehország

 


Svetlana Hanusova


hanusova(at)ped.muni.cz


www.ped.muni.cz


A Masaryk Egyetem Angol Nyelv és Irodalom Tanszéke a leendő óvodai, általános iskolai és középiskolai angol tanárok számára nyújt oktatást. A leendő tanárok képzése mellett már gyakorló tanárok képzésével is foglalkoznak, vagy összetett tanulmányi program részeként vagy az élethosszig tartó tanulás keretein belüli programként.

A tanszék tagjai nyelvészet, irodalom, kultúra, ELT módszertan és ICT technológiák (beleértve az e-learninget is) területén végeznek kutatásokat. Tagjai egy projektnek, mely fókuszában a speciális nevelési igényű tanulókkal foglalkoznak, köztük a diszlexiás tanulókkal is.VHS - Volkshochschule im Landkreis Cham e.V. -
Németország

 


Aleksandra Sikorska-Ellwanger


asikorska(at)vhs-cham.de


www.vhs-cham.de


A VHS Cham egy regisztrált non-profit szervezet Upper Palatinate-ben, mely a nyelvi kurzusokra úgy tekint mint a társadalmi integráció egy formájára. Annak érdekében, hogy a hátrányban levő csoportok, úgy mint diszlexiások, igényeit kielégítsék, az a céljuk, hogy önálló tanulásra alkalmas tananyagot szolgáltassanak a leendő és már gyakorló angoltanárok számára, annak érdekében, hogy fejlesszék az idegennyelv tanítás minőséget és hatékonyságát. A VHS támogatja az iskolák közti helyi és regionális szintű együttműködést,

hogy az angol tanárokat a lehető legjobb szakmai tanácsokkal lássák el és releváns tanítási technikákat és módszereket nyújtsanak a nyelvtanítás minőségének javítása érdekében. A VHS Cham részt vesz az Európa Tanács által támogatott programokban, mint például Learning Regions, Leonardo da Vinci, Grundtvig, Transversal programok. Ennek következtében a szervezet Európa-szerte terjeszkedő partneri hálózatot tudhat magáénak, melyben együttműködve dolgoznak a magas színvonalú oktatásért.BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
und Personaltraining GmbH ? Ausztria

 


Karin Kronika


karin.kronika(at)best.de


www.best.at


A BEST 1990-ben egy független szakmai oktatási intézményként alapult. Fő tevékenységei közé tartozik a felnőtt oktatás, szakmai képzés, munkanélküliek tanácsadása és kulcsfontosságú képesítések tréningje a munkaerő piacra való sikeres visszatérés érdekében. Az intézmény jelenleg több, mint 12.000 hallgatónak kínál képzési lehetőséget évente. A tréningek módszertana a különböző célcsoportoktól függően tartalmaz saját pedagógiai és didaktikai módszereket, például innovatív nyelvtanítási módszereket és folyamatosan megújuló e-learning felületeket.

Ausztria egyik első tréning intézményeként, a BEST akkreditált Eco-C központ lett (European Communication Certificate) és  magas színvonalú tréningeket tart és elismert teszteket tesz közre. Az intézet trénerképzést  és különböző szemináriumokat is kínál számos témában. A saját nemzetközi projekt részlegén belül a BEST nagy tapasztalattal rendelkezik, mivel több, mint 90 európai projektben vett részt koordinátorként és partnerként is. Az intézet tapasztalat- és gyakorlat cserére törekszik, valamint az európai partnerekkel való közös fejlődésre.


Együttműködő partnerek

Oxford University Press is the world's largest university press with the widest global presence.
We have an incredibly diverse publishing programme, which often surprises people who are expecting a traditional university press offering.
We publish in many countries, in more than 40 languages, and in a variety of formats - print and digital.
Our products cover an extremely broad academic and educational spectrum, and we aim to make our content available to our users in whichever format suits them best.

We publish for all audiences - from pre-school to secondary level schoolchildren; students to academics; general readers to researchers; individuals to institutions.
As a department of the University of Oxford our worldwide publishing furthers the University's objectives of excellence in scholarship, research, and education. Our main criteria when evaluating a new title for publication are its quality and whether it supports those aims of furthering education and disseminating knowledge.


 

 

Pearson Central Europe

 


www.pearson.pl/angielski


For over 20 years we have been the leading English Language Teaching materials provider in Poland. As Pearson Longman we have helped teachers to teach and students to learn. Our textbooks have made learning English pleasant and efficient.
We understand the world is changing. Today, learning is different than it has ever been before. It has the power to

change people's lives and offer them a better future.
We would like to be a part of this change and make the best of it.
Pearson Longman is now Pearson.
Today we offer more than books. We deliver complete educational solutions tailored to individual needs.

 

Pearson ELT

 


www.pearsonELT.com


Pearson is the world's leading education company. From pre-school to high school, early learning to professional certification, our curriculum materials,

multimedia learning tools and testing programmes help to educate millions of people worldwide - more than any other private enterprise.


 

IATEFL-Hungary

 


www.iatefl.hu


We believe in a future where quality, professional development and equal opportunities are valued in English language learning and teaching in Hungary. We promote collaboration among

English language teaching professionals by organising national and international projects with local and global impact.  By doing so, we aim to support a high quality of ELT in Hungary for all.


 

ELT well

 


www.eltwell.co.uk


ELT well brings together two areas of education:  English Language Teaching and SpLD (dyslexia) support. By drawing on the best practice from both fields, ELT well supports professionals in their work with multilingual learners who have learning differences or disabilities by providing practical,

flexible and relevant professional development and teaching materials. For both language teachers and dyslexia assessors, ELT well offers fresh ways of approaching perennial challenges, helping teachers support learners.


 

 

Languages without Limits

 


www.languageswithoutlimits.co.uk


Languages without Limits is a not-for-profit website set in a Scottish context which aims to support language teachers in their efforts to make effective provision for learners of all abilities. It takes as its starting point the conviction that language learning is a gateway to significant personal benefits,

that everyone can benefit, and that no-one should be excluded. Though curricular references are made in the Scottish context the site will be of interest to readers worldwide who wish to support all language learners in the best ways possible.


 

Addressing Dyslexia Toolkit

 


www.addressingdyslexia.org


The Addressing Dyslexia Toolkit provides information and support to teachers on how to identify, assess and support learners with literacy difficulties and dyslexia in a Scottish school context.

Though the information is built around the Scottish curriculum and legal system, there is much that can be adapted to other curricula and circumstances.


 

 

Department of Applied Linguistics, Opole University, Poland

 


www.dal.uni.opole.pl/show.php?id=12&lang=pl&m=1


Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.