Novinky

Newsletter 1

První vydání  zpravodaje projektu DysTEFL je nyní dostupné on-line. Obsahuje výsledky analýzy potřeb, která byla realizována ve všech partnerských zemích. Relevantní vzdělávací dokumenty, právní nařízení a vzdělávací programy a kurzy byly analyzovány s ohledem na to, jak jsou jsou dyslektičtí studenti zohledněni v cizojazyčné výuce a jaké jsou potřeby učitelů cizího jazyka v oblasti přípravy pro práci se studenty s SPU.
více...

Information

Projektové letáčky jsou dostupné v pěti jazycích.
více...

O projektu

Dyslexie je specifická porucha učení, která ovlivňuje nejen dovednosti v oblasti čtení v žákově rodném jazyce, ale i učení jazyka cizího. Dyslektičtí žáci proto k dosažení potřebné jazykové úrovně v cizím jazyce potřebují větší podporu. 

Učitelé cizího jazyka často dostatečně nerozumí dyslexii a obtížím, které tato porucha způsobuje v učení se cizímu jazyku. Neznají ani vhodné výukové techniky a metody, které mohou zefektivnit procesy učení se cizímu jazyku u žáků s dyslexií.

Příprava materiálů pro školení učitelů zaměřených na tuto cílovou skupinu žáků ve výuce cizího jazyka je tedy v současnosti vysoce potřebná.

Cílem projektu je vytvořit kurz pro školení a materiály pro samostudium pro učitele angličtiny jako cizího jazyka (z praxe, či ještě studující), které přispějí k jejich lepšímu porozumění  potřebám dyslektických studentů v procesu osvojování cizího jazyka.

more ...

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.