News

Biuletyn 1

Pierwsze wydanie biuletynu DysTEFL jest już dostępne online. W biuletynie zostały omówione wyniki analizy potrzeb a badanie polegające na analizie dokumentów edukacyjnych, dokumentów instytucji kształcących nauczycieli, prawnych regulacji i kursów szkoleniowych dla nauczycieli z zakresu ?Dysleksja w pracy nauczyciela języka angielskiego? zostało przeprowadzone w krajach partnerskich projektu.
wiecej ?

Ulotki na temat projektu są dostępne na stronie internetowej projektu w pięciu językach.
więcej ...

O projekcie

Dysleksja oznacza specyficzne trudności w uczeniu się, które mają wpływ nie tylko na rozwój umiejętności  czytania i pisania w języku ojczystym,  ale także na naukę  języków obcych. Chcąc zapewnić uczniom z dysleksją  możliwość przyswojenia właściwego poziomu kompetencji  językowej w zakresie języka obcego, należy  udzielić im właściwego wsparcia.

 Nauczyciele języków obcych często nie rozumieją dokładnie natury dysleksji i trudności, jakich dysleksja przysparza uczniom w procesie uczenia się języków obcych jak również nie znają odpowiednich technik nauczania i metod wspomagających proces uczenia się języka obcego u uczniów z dysleksją. Tak więc przygotowanie materiałów do kształcenia nauczycieli języków obcych pracujących z tą grupą uczniów jest  w chwili obecnej konieczne i niezbędne.

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.