Analiza potrzeb

Pierwszym kamieniem milowym projektu jest badanie kwestionariuszowe  przeprowadzone celem wyodrębnienia  potrzeb w procesie zawodowego rozwoju przyszłych i czynnych nauczycieli języków obcych dotyczących nauczania uczniów z dysleksją.
W naszym badaniu 375 uczestników z sześciu partnerskich państw i kilku innych krajów europejskich odpowiedziało na pytania o szkolenia, w których uczestniczyli, a które dotyczyły dysleksji i specyficznych trudności  w uczeniu się, metod nauczania i oceniania, które stosują w pracy z uczniami z dysleksją i ich postawę wobec  uczniów z dysleksją.

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.