Čeho má být dosaženo?

Cílem projektu je vytvořit kurz a materiály pro samostudium pro učitele angličtiny jako cizího jazyka a studenty učitelství, které přispějí k pochopení potřeb dyslektických studentů v procesu osvojování cizího jazyka.
Vytvořené materiály seznámí učitele cizího jazyka se širokým repertoárem užitečných výukových metod, technik a nástrojů, které povedou ke zvýšení kvality a efektivity výuky cizího jazyka u studentů s dyslexií.

Cílové skupiny:

Cílové skupiny, pro které jsou určeny materiály pro školení učitelů:

  • Studenti pedagogických fakult a učitelé z praxe ? obor učitelství anglického jazyka
  • Školící instituce dalšího vzdělávání pro učitele angličtiny jako cizího jazyka.

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.