Co chcemy osiągnąć?

Celem projektu jest przygotowanie kursu szkoleniowego,  jak i materiałów do pracy własnej dla przyszłych oraz czynnych nauczycieli języka angielskiego jako obcego, aby pogłębić ich świadomość w odniesieniu do potrzeb uczniów z dysleksją w procesie uczenia się języka obcego.


Materiały szkoleniowe będą stanowić źródło wiedzy dla nauczycieli na temat szerokiej gamy skutecznych technik i metod pracy, jak i narzędzi,  dzięki którym możliwa będzie poprawa jakości i efektywności pracy z uczniem z dysleksją na zajęciach języka obcego. .

Grupy docelowe

Materiały do kształcenia nauczycieli zostaną przygotowane z myślą o następujących grupach docelowych:

  • przyszłych oraz czynnych nauczycielach języka angielskiego jako obcego

  • instytucjach kształcących i doskonalących przyszłych oraz czynnych nauczycieli języka angielskiego jako obcego.

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.