Páté projektové setkání v Lodži, Polsko

10. ríjna se v polské Lodži konalo záverecné setkání partneru projektu DysTEFL  a 11. ríjna následovala záverecná konference. Setkání organizovala Joanna Nijakowska a Marcin Podogrocki z Univerzity v Lodži a stejne jako záverecná konference se konalo v hotelu Holiday Inn (www.hilodz.com).
Hlavním cílem setkání byla prezentace výsledku interního a externího hodnocení managementu kvality, pricemž zvláštní pozornost byla venována zapracování návrhu z prubežné zprávy.   Úcastníci také diskutovali o príprave záverecné zprávy o celkovém hodnocení kvality projektu.  Dalším cílem setkání bylo shrnutí možností využití výsledku projektu a predstavení jednotlivých aktivit, které vedly k rozšírení povedomí o projektu a jeho využití (vcetne národních valorizacních semináru). Dále byl projednán postup prípravy záverecné zprávy o diseminaci a dalším využití projektu. Všichni partneri prezentovali nástroje a doklady o tom, jakým zpusobem propagovali projekt DysTEFL a vytvorené produkty a jak zajistili možnosti dalšího využití materiálu ve svých zemích i v zahranicí.
Partneri podepsali komercní smlouvu a byli informováni o prubehu produkce materiálu kurzu DysTEFL, které zahrnují knihu pro vzdelavatele ucitelu s CD a knihu pro úcastníky kurzu. Tyto materiály byly rozdány partnerum projektu.  Knihy a materiály jsou také k dispozici ke stažení na webové stránce projektu spolu s celým kurzem urceným k samostudiu. V záveru setkání úcastníci diskutovali o administrativních a financních záležitostech projektu. Pozornost venovali zejména kvalite a dochvilnosti pri zpracování záverecných zpráv. V prubehu celého projektu nebyla zaznamenána žádná výrazná zdržení, všechny cásti projektu probíhaly podle plánu, spolupráce mezi partnery byla obohacující a v záveru prinesla výsledky v podobe vysoce kvalitních vzdelávacích materiálu pro ucitele.
Záverecná konference organizovaná Katedrou pragmatiky a Oddelením mezinárodních vzdelávacích projektu Univerzity v Lodži byla velmi úspešná. Mezi 140 úcastníky byli ucitelé anglictiny, vzdelavatelé ucitelu, pracovníci decizní sféry a další zájemci. Program zahrnoval dve plenární prednášky významných osobností z oboru jazykového vzdelávání studentu s poruchami ucení, panelovou diskusi s pozvanými zahranicními odborníky a výber z nabídky deseti workshopu, které se zamerily na jednotlivé lekce vzdelávacího kurzu DysTEFL. Reakce a zpetná vazba od úcastníku konference byly velmi pozitivní.

Pictures courtesy of Centrum Promocji Uniwersytet Lódzki.

Project-Number: 518466-LLP-1-2011-PL-COMENIUS-CMP         © 2012 DysTEFL – Project Coordinator: University of Lodz
Grant agreement number: 2011-3631/001-001

This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.